درخواست همکاری

پرسشنامه استخدامی

متقاضیان درخواست همکاری لطفا پرسشنامه استخدامی زیر را دانلود
و پس از تکمیل از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. فایل رزومه باید زیر
1 مگابایت و با فرمت pdf یا doc یا docx باشد.

دانلود پرسشنامه
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .